Cung cấp gà ác thịt hầm, tiềm (Tần) thuốc bắc giá sỉ size nhỏ

-10% 18,000₫ 20,000₫

Mô tả

 Cung cấp gà ác thịt hầm, tiềm (Tần) thuốc bắc giá sỉ size nhỏ
 Cung cấp gà ác thịt hầm, tiềm (Tần) thuốc bắc giá sỉ size nhỏ
 Cung cấp gà ác thịt hầm, tiềm (Tần) thuốc bắc giá sỉ size nhỏ
 Cung cấp gà ác thịt hầm, tiềm (Tần) thuốc bắc giá sỉ size nhỏ
 Cung cấp gà ác thịt hầm, tiềm (Tần) thuốc bắc giá sỉ size nhỏ